Pompy ciepła

Zastosowanie tego urządzenia jest niemal takie samo jak kotła gazowego lub urządzenia zasilanego innym paliwem stałym. Różnica jest taka, że pompa ciepła, wykorzystując część energii elektrycznej, pozyskuje energię ze środowiska naturalnego i przetwarza ją w celu wykorzystania w instalacji centralnego ogrzewania i do ogrzania wody. Jej wydajność zależy od metod pozyskiwania energii ze środowiska. Coraz większą popularnością cieszą się urządzenia pozyskujące ciepło z powietrza – tak zwane pompy ciepła typu powietrze-woda. Mogą one pracować samodzielnie nawet przy temperaturze zewnętrznej sięgającej -28°C.
Pompy ciepła podzielone są ze względu na dolne i górne źródło. Dolne źródło oznacza miejsce skąd dane urządzenie pobiera energię. Może to być powietrze, grunt czy też wody podziemne. Górne źródło natomiast to tzw. emitery ciepła, czyli punkty, do których oddawane jest zgromadzone ciepło, np. nawiewy, kaloryfery czy ogrzewanie podłogowe.

 

pompa ciepła

Podział pomp ciepła

Uwzględniając różne rodzaje dolnego źródła, pompy możemy podzielić na 3 rodzaje:

  • pompy ciepła gruntowe – zasilane są ciepłem ziemi i w zależności od sposobu pozyskiwania energii możemy je spotkać w wersji z kolektorami (sondami) poziomymi oraz pionowymi. Sondy wypełnione są roztworem o niskiej temperaturze zamarzania, który pobiera ciepło z wnętrza ziemi, a następnie przekazuje do urządzenia pozyskaną energię. Kolektory poziome układane są stosunkowo płytko w gruncie, jednakże poniżej strefy zamarzania. Ich montaż zabiera niestety dość dużo powierzchni. Sondy pionowe to wprowadzone w głąb ziemi pojedyncze pętle rur. Umieszcza się je nawet kilkadziesiąt metrów pod ziemią. Zaletą gruntowych pomp ciepła jest stabilność pracy niezależnie od temperatury na zewnątrz, natomiast główną wadą – wysoki koszt inwestycyjny,
  • pompy ciepła typu woda-woda – w przypadku tego typu rozwiązań, ciepło pobierane jest z wód gruntowych,
  • pompy ciepła typu powietrze-woda – najbardziej rozpowszechnione rozwiązanie, wykorzystujące jako dolne źródło energię powietrza. Zaletą pomp powietrznych jest ich montaż, który jest o wiele prostszy niż w przypadku pomp gruntowych, a wadą – obniżenie sprawności urządzenia wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz.

Z uwagi na to, że jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska i ograniczające emisję zanieczyszczeń, możemy uzyskać spore dofinansowanie do inwestycji.